Ghi chú: Chúng tôi sẽ hiểu hơn về nhu cầu CRM của bạn nếu bạn cho chúng tôi biết các nhu cầu cấp bách về CRM hoặc khó khăn lớn nhất bạn đang gặp phải ở đây là gì.
Vd:
  • - Quản lý thông tin khách hàng
  • - Quản lý sản phẩm, dịch vụ
  • - Quản lý công nợ
  • - Quản lý báo cáo...

Share