Chức năng chỉnh sửa nhanh – Quick Editable của SugarCRM

Việc nhập liệu/chỉnh sửa dữ liệu là một khâu quan trọng trong việc sử dụng CRM. Làm sao để người dùng thao tác nhanh chóng, thuận tiện cũng là một nhiệm vụ mà các phần mềm CRM cần hướng tới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 1 tính năng nhỏ của SugarCRM nhưng có tính hữu ích cao với người dùng. Đó chính là chức năng chỉnh sửa nhanh – Quick Editable.

Các thao tác để cập nhật thông tin trên màn hình Detailview (màn hình xem chi tiết)

[1]: Mở thông tin dữ liệu ở màn hình detail view: Xem thông tin khách hàng (Accounts)

[2]: Nếu người dùng muốn nhập thông tin bất kỳ hoặc cập nhật thông tin thì ta double click vào thông tin đó. Ví dụ: Người dùng muốn cập nhập mô tả cho khách hàng, thay vì chọn chức năng “Edit”, ta có thể double click vào thông tin “Description” và nhập thông tin cần thiết để cập nhật.

[3]: Để lưu lại thông tin vừa thay đổi, người dùng chỉ cần nhấp chuột vào khoảng trắng bất kỳ bên ngoài khung nhập thông tin thì thông tin sẽ được tự động lưu lại

Vậy, chức năng này có đảm bảo được các quy tắc phân quyền hay không?

SugarCRM vẫn đảm bảo được quy tắc phân quyền này, nếu người dùng chỉ có quyền xem dữ liệu, không được phép chỉnh sửa thì chức năng chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình Detailview sẽ bị khóa lại và người dùng không thể chỉnh sửa.

Với mong muốn luôn đem lại cho người dùng những cảm giác thân thiện trong sử dụng hệ thống. Chúng tôi hi vọng, tiện ích này sẽ hỗ trợ người dùng linh hoạt trong quá trình sử dụng, tiết kiệm thời gian khi các thao tác được giảm thiểu.

Một số màn hình ví dụ:

Chỉnh sửa thông tin tại màn hình xem thông tin Leads

Chỉnh sửa thông tin địa chỉ màn hình xem thông tin Contacts

Posted on by
CISSP   400-101   810-403   300-320   210-260   200-120   400-051   NS0-157   400-201   70-410   070-410   CISSP   400-101   70-411   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   1V0-601   2V0-621   070-480   300-115   70-414   642-874   101-400   070-486   MB5-705   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   ADM-201   CISSP   1Z0-060   400-051   300-075   MB2-704   100-101   9L0-012   642-999   300-115   MB5-705   70-461   1V0-601   300-206   352-001   70-486   300-135   700-505   400-051   640-875   200-125   500-260   642-181   300-208   70-464   70-643   70-410   70-687   mb2-707   2v0-621   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   200-120   CISSP   400-101   810-403   300-320   210-060   300-070   210-260   300-075   300-101   NSE4   EX200   300-115   100-101   ADM-201   N10-006   810-403   200-120   400-101   CISSP   300-320   350-018   300-101   210-260   300-208   MB2-707   400-201   SY0-401   70-462   EX200   100-101   1Z0-803   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   200-001   200-101   200-120   250-001   350-018   400-051   642-467   810-420   70-410   70-460   220-802   70-680   350-060   1Y0-300   9L0-418   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403