Home- Trang chủ

Trong bài này bạn sẽ được hướng dẫn:

– Giới thiệu về màn hình Home và dashlet

– Cách thêm dashlet

– Cách quản lý dashlet

– Cách reset lại màn hình Home.

 

Màn hình home và dashlet

Màn hình Home, là màn hình xuất hiện đầu tiên sau khi đăng nhập. Đây là màn hình cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động và tác vụ liên quan đến khách hàng của bạn. Bạn có thể tùy biến các dashlet và dữ liệu theo ý bạn muốn.

Giao Diện Phần mềm Cloud Pro

  • 1. Các dashlet: Dashlet là “bảng thông báo” mà bạn có thể tùy biến để hiển thị những thông tin bạn muốn trên màn hình Home. Nội dung dashlet rất đa dạng, đó có thể là thông tin của module (xem định nghĩa module ở đây), biểu đồ, website, công cụ hỗ trợ.
  • 2. Add Sugar Dashlets: Cho phép bạn thêm dashlet.

 

Thêm dashlet

Tùy biến trang Home bằng cách thêm dashlet, biểu đồ, công cụ.

B1: Nhấn vào nút Add  Sugar Dashlets.

Add thêm Dashlet

B2: Tìm kiếm dashlet bằng cách search trong ô Find Sugar Dashlet, hoặc duyệt qua các tab danh mục dashlet.

Tad Module

B3: Chọn dashlet bạn muốn thêm vào màn hình Home, bạn có thể thêm nhiều dashlet cùng loại và cấu hình khác nhau. Dashlet mới được thêm sẽ hiển thị ở đầu màn hình Home.

B4: Nhấn vào dấu X, khi bạn hoàn tất việc thêm dashlet.

Tắt  Dashlet

Lưu ý: một vài dashlet yêu cầu phải reload lại màn hình để hiển thị. Nhấn vào chữ “reload the window”.

Một số loại dashlet

Tab Modules

Tab Module crm

My Calls: danh sách các cuộc gọi được lên kế hoạch bởi bạn, hoặc bạn được mời tham gia. Danh sách bao gồm: chủ đề cuộc gọi, thời lượng, ngày bắt đầu.

My Meetings: danh sách các cuộc hẹn được lên kế hoạch bởi bạn, hoặc bạn được mời tham gia. Danh sách bao gồm: chủ đề cuộc hẹn, thời lượng, ngày bắt đầu.

My Leads: hiển thị danh sách các khách hàng đầu mối mà bạn tạo, điều này giúp các nhân viên sale nhanh chóng thấy thông tin các khách hàng mình cần chăm sóc.

My Top Open Opportunities: hiển thị danh sách cơ hội bán hàng đang chăm sóc của nhân viên sales. Mặc định sẽ hiển thị 5 cơ hội và được sắp xếp theo giá trị các cơ hội.

My accounts: hiển thị danh sách các khách hàng bạn được phân công chăm sóc. Danh sách bao gồm tên khách hàng, số điện thoại.

My emails: hiển thị danh sách các email mà bạn chưa đọc.

My Open cases: hiển thị danh sách các vụ việc. Nhân viên CSKH khi mới đăng nhập phần mềm có thể dễ dàng thấy được các vụ việc mới tạo và cần giải quyết.

……………….

Tab Charts

Tab Charts

All Opportunities by Lead Source by Outcome: biểu đồ hiển thị tất cả cơ hội bán hàng tương ứng với từng loại nguồn (gọi điện trực tiếp, khách hàng cũ, gửi mail, hội thảo…). Mỗi thanh tương ứng với một nguồn, và trên một nguồn lại chia thành nhiều màu, tương ứng cho giai đoạn của cơ hội bán hàng.

All Opportunities by Lead Source: biểu đồ hiển thị tất cả cơ hội bán hàng tương ứng với từng loại nguồn (gọi điện trực tiếp, khách hàng cũ, gửi mail, hội thảo…).

Campaign ROI: Biểu đồ hiển thị ROI của chiến dịch.

Modules used by Team Members (Last 30 Days): Biểu đồ hiển thị những module được sử dụng nhiều nhất bởi các thành viên trong team của bạn trong vòng 30 ngày gần đây.

My Closed Won Opportunities: Đây là biểu đồ hiển thị các cơ hội bán hàng kết thúc thành công của bạn. Con số max là tổng số cơ hội bạn chăm sóc (ví dụ trong hình bên dưới, tổng số cơ hội của nhân viên là 20). Con số cũng như kim chỉ là số cơ hội bán hàng thành công của bạn (trong ví dụ bên dưới là 7)

My Modules Used (Last 30 Days): Biểu đồ hiển thị những module được sử dụng nhiều nhất bởi bạn trong vòng 30 ngày gần đây.

My Pipeline By Sales Stage: Biểu đồ hiển thị  tổng giá trị cơ hội bán hàng theo giai đoạn bán hàng (thương thảo, báo giá, kết thúc thành công…).

Outcome by Month: Biểu đồ hiển thị tổng giá trị cơ hội bán hàng theo giai đoạn bán hàng (thương thảo, báo giá, kết thúc thành công…) theo từng tháng.

Tab Tool

Tại Tab này cho phép User Add thêm một số công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Tab Tool của Cloud Pro CRM

 

– Dashlet Lead Cards View: Theo dõi chăm sóc từ Lead – Account

Lead Cards View

Giao diện Lead Cards View của Cloud Pro CRM

– Dashlet My Activity Stream: có chức năng thông báo cho khi có người dùng tạo mới một contact, lead, opportunity, case.

My Activity Stream

 

 

- Chơi game

game crm

game crm

Tab Web

– Website: nhập link website bạn yêu thích, ví dụ: http://vnexpress.net/

Bấm Add

 

Quản lý dashlet

Bạn có thể chỉnh sửa, làm mới, xóa hoặc sắp xếp dashlet trên trang home của bạn.

– Nhấp vào biểu tượng để thay đổi tùy chọn và bộ lọc dữ liệu hiển thị trên dashlet.

Ví dụ, khi nhấn vào biểu tượng trong dashlet My Open Cases (các vụ việc mới được phân công cho tôi).

Như trong hình bạn thấy, bạn có thể sửa:

Title: Tên của dashlet.

Display rows: Số dòng dữ liệu hiển thị trên một trang của dashlet. Trong hình số dòng là 5.

Auto-refresh: Dữ liệu trên dashlet có được tự động cập nhật hay không? Nếu bạn không để tự động cập nhật, bạn có thể cập nhật bằng tay (sẽ được hướng dẫn bên dưới).

Display column: các cột được hiển thị trên dashlet. Bạn có thể thêm cột bằng cách nhấn vào cột mong muốn trong phần Hide column và nhấn dấu mũi tên , ngược lại để bớt cột, bạn chọn cột trong phần display column và nhấn dấu mũi tên

Filters: đây là những tiêu chí lọc để hiển thị dữ liệu trên dashlet. Bạn có thể tùy biến tiêu chí lọc để hiển thị danh sách dữ liệu bạn mong muốn.

Only my items: chỉ hiển thị những vụ việc được giao cho tôi. Có nghĩa là hiển thị những dòng dữ liệu mà có phần “Assigned to” là bạn.

Date created: ngày tạo vụ việc.

Priority: mức độ của vụ việc. Để chọn mức độ bạn muốn, bạn nhấp vào mức độ đó. Nhấn Ctrl để chọn nhiều mức độ.

Assigned to: người được phân công vụ việc.

Lưu ý: nếu muốn xóa các tiêu chí lọc, bạn nhấn

Để lưu các tiêu chí, bạn nhấn Save.

– Nhấp vào biểu tượng để cập nhật dữ liệu mới nhất cho dashlet

– Nhấp vào biểu tượng để xóa dashlet khỏi màn hình Home. Áp dụng cách Thêm Dashlet để thêm dashlet đã xóa vào màn hình Home.

 

Ngoài ra bạn có thể kéo thả dashlet để sắp xếp lại màn hình Home.

– Di chuyển con chuột trên tiêu đề của dashlet cho tới khi con chuột hiển thị hình 4 mũi tên.

– Nhấn chuột và cầm kéo dashlet đến vị trí bạn mong muốn.

Reset lại màn hình Home

Để hủy các tùy chỉnh dashlet của bạn, bạn thực hiện các bước sau:

– Nhấn vào tên người dùng ở bên phải màn hình.

Reset Homepage

– Nhấn vào nút Reset Home page

Reset Homepage cloud pro crm

Posted on by
Tagged :

Categories :Bắt đầu

CISSP   400-101   810-403   300-320   210-260   200-120   400-051   NS0-157   400-201   70-410   070-410   CISSP   400-101   70-411   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   1V0-601   2V0-621   070-480   300-115   70-414   642-874   101-400   070-486   MB5-705   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   ADM-201   CISSP   1Z0-060   400-051   300-075   MB2-704   100-101   9L0-012   642-999   300-115   MB5-705   70-461   1V0-601   300-206   352-001   70-486   300-135   700-505   400-051   640-875   200-125   500-260   642-181   300-208   70-464   70-643   70-410   70-687   mb2-707   2v0-621   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   200-120   CISSP   400-101   810-403   300-320   210-060   300-070   210-260   300-075   300-101   NSE4   EX200   300-115   100-101   ADM-201   N10-006   810-403   200-120   400-101   CISSP   300-320   350-018   300-101   210-260   300-208   MB2-707   400-201   SY0-401   70-462   EX200   100-101   1Z0-803   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   200-001   200-101   200-120   250-001   350-018   400-051   642-467   810-420   70-410   70-460   220-802   70-680   350-060   1Y0-300   9L0-418   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403